เรื่องขี้ขี้ เปลี่ยนเสียง “อี๋” ให้เป็น “อ๋อ”

29 กันยายน 2556
1

บทความอื่นๆ