การยืม-คืน
icon
การยืมหนังสือและสื่อ
 
ยืมหนังสือและสื่อได้ครั้งละไม่เกิน 10 รายการ/บัตรสมาชิก
 
ระยะเวลาในการยืม 14 วัน
 
ในการยืม สมาชิกต้องมีค่าประกันหนังสือตามวงเงินที่กำหนด
 
หนังสือภาษาไทย 300 บาท
 
หนังสือภาษาต่างประเทศ,ชุดการเรียนรู้,ของเล่น 1,000 บาท
โดยขอรับคืนได้เมื่อส่งคืนหนังสือเรียบร้อย และนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานดำเนินการ
 
ยืมหนังสือด้วยตนเองได้ที่เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ พร้อมรับใบแจ้งรายการยืมและกำหนดคืน เพื่อเป็นหลักฐาน
 
ยืมหนังสือต่อได้ 2 ครั้ง/ รายการ ครั้งละ 14 วัน *โดยในรายการยืมต้องไม่มีหนังสือเล่มใดเกินกำหนดส่ง ไม่มีการจองต่อ และสมาชิกไม่มีรายการค่าปรับค้างชำระ ช่องทางการยืมต่อ
 
ในการยืมหนังสือต่อ ต้องเติมเงินค่าประกันหนังสือให้ครบตามวงเงินที่กำหนด
 
ยืมหนังสือผ่านบริการ TK Book Delivery ในช่องทางไลน์ @TKPark โดยสมาชิกรับผิดชอบค่าจัดส่ง
 
กรณีการยืม CD/DVD ประกอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ติดต่อที่ห้องสมุดไอที
 
ห้อง Mind Room ให้บริการหนังสือแก่สมาชิกอายุ 15 บีขึ้นไป ยืมได้ไม่เกิน 2 รายการ/ครั้ง (นับรวมกับหนังสือและสื่ออื่น) สมาชิกโปรดติดต่อยืมที่จุดบริการเท่านั้น
 
ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผู้อื่นในการยืมหนังสือและสื่อ โปรดใช้บัตรสมาชิกของตนเท่านั้น
การประกันความเสียหาย
ในการรับบริการยืมหนังสือ สมาชิกต้องวางเงินค่าประกันหนังสือ ที่จุดบริการ
 
หนังสือและสื่อภาษาไทย วงเงิน 300 บาท
 
หนังสือและสื่อภาษาต่างประเทศ, ชุดการเรียนรู้ Toy Library วงเงิน 1,000 บาท
icon
การคืนหนังสือและสื่อ
 
คืนหนังสือที่ตู้คืนอัตโนมัติ ให้บริการ 2 จุด ดังนี้
(1) ตู้คืนอัตโนมัติด้านใน TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการ 10.00-20.00 น.
(2) ตู้คืนอัตโนมัติด้านนอก TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการ 10.00-22.00 น.
 
คืนหนังสือทางไปรษณีย์ พร้อมส่งหมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking No.) ให้เจ้าหน้าที่ทาง Line : @TKpark เพื่อยืนยัน
การส่งคืนหนังสือ โดยทาง TK Park จะยึดวันที่ประทับตราเป็นวันที่รับคืน
 
สมาชิกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ที่อยู่จัดส่ง
ฝ่ายห้องสมุด (คืนหนังสือ)
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น17)
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 081-925-9900
 
ไม่ต้องแสดงบัตรสมาชิกเพื่อคืนหนังสือ
 
คืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะมีค่าปรับ 10 บาท / รายการ / วัน.
การติดตามหนังสือ
หากมีรายการเกินกำหนดส่งคืน TK Park จะติดต่อสมาชิกผ่านช่องทางอีเมลและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน MyTK โดยสมาชิกจะถูกระงับสิทธิ์การยืม จนกว่าจะส่งคืนหนังสือและสื่อ พร้อมชำระค่าปรับ
icon
บริการยืมต่อ
สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 14 วัน *โดยหนังสือต้องไม่เกินกำหนดส่ง ไม่มีการจองต่อ และสมาชิกไม่มีรายการค่าปรับค้างชำระ ช่องทางการยืมต่อ
1
ยืมต่อผ่านเว็บไซต์ library.tkpark.or.th
ดาวน์โหลดคู่มือยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ได้ที่นี่
2
แอปพลิเคชัน My TK
qr_code
หรือ
3
ยืมต่อผ่าน Line: @TKPark เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันปิดทำการ)
4
ยืมต่อด้วยตนเอง ที่จุดบริการสมาชิก TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
icon
อัตราค่าปรับ
 
สมาชิกคืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะมีค่าปรับ 10 บาท / รายการ / วัน
 
การคิดค่าปรับจะไม่นับวันหยุดทำการของ TK Park
 
ค่าปรับจะถูกหักจากวงเงินค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก
ชำรุดหรือสูญหาย
 
กรณีหาหนังสือและสื่อมาทดแทนได้ สมาชิกชำระค่าดำเนินการ 100 บาท / รายการ
 
กรณีที่ไม่สามารถหาหนังสือและสื่อมาทดแทนได้ สมาชิกต้องชำระตามราคาจริง พร้อมค่าดำเนินการ 100 บาท / รายการ
 
หากเกิดการชำรุดหรือสูญหายของ CD / DVD สื่อประกอบหนังสือ สมาชิกต้องชำระคำปรับเทียบเท่ากับราคาหนังสือ พร้อมค่าดำเนินการ 100 บาท / รายการ
 
กรณีสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ตัด ฉีก ทำลาย หรือนำหนังสือและสื่อใดๆ ของ TK Park ออกนอกพื้นที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับ 2,000 บาท และถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการทันที