ภาพสะท้อนบรรณารักษ์ในวัฒนธรรมป๊อป

15 สิงหาคม 2560
8

บรรณารักษ์มีหน้าที่จัดระบบระเบียบหนังสือในฐานะขุมทรัพย์ทางปัญญา แต่เมื่อถึงยุคที่เทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้บริการเปลี่ยนไป บรรณารักษ์ก็ต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อให้มีทักษะในการให้บริการสารสนเทศที่หลากหลายและเท่าทันเทคโนโลยี เราสามารถสำรวจภาพลักษณ์ของบรรณารักษ์ในสายตาของคนทั่วไปในยุคสมัยต่างๆ ได้จากประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ ละคร เพลง นิยาย และของเล่น ซึ่งเราเรียกว่า Pop Culture หรือวัฒนธรรมสมัยนิยม เพราะนี่เป็นเสมือนกระจกบานใหญ่ ที่ทำหน้าที่สะท้อนมุมมองความรู้สึกนึกคิดของสังคม

พอดแคสต์อื่นๆ