‘ทริค ออ ทรีท!’ ที่ TK Alive

10 - 18 มิถุนายน 2563 เวลา 16:03 น.
6 - 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:03 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 57

กิจกรรมอื่นๆ