เสริมทักษะการใช้แอปตัดต่อผ่าน Digital Guide

5 - 6 มิถุนายน 2563 เวลา 15:48 น.
7 - 8 มิถุนายน 2563 เวลา 15:48 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 23

กิจกรรมอื่นๆ