บอร์ดเกมสุดคลาสสิค กับ "เกมเศรษฐีนักอ่าน

6 - 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น.
3 ธันวาคม 2562 เวลา 13:11 - 18:18 น.
4 - 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 - 11:00 น.
18 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 41

กิจกรรมอื่นๆ